კონტაქტი

ლალის რესტორანი

445-200-5835

წითელი ლომის გზა
Philadelphia, PA 19115